Kuglični mlin (osmica)

Elementi sistemaKuglični mlin

 • Mlin (konstrukcija)
 • Moto-reduktori sa mešačima za gustu masu
 • Čelične kuglice
 • Zavojna pumpa za recirkulaciju i pražnjenje mase
 • Duplikatorski prostor sa grejanjem (preko grejača ili direktno iz sistema kupca) vode, i sistem recirkulacije hladne vode
 • Sistem za vodjenje procesa

Tehnički opis

 • Kuglični mlin-homogenizator se najčešće koristi za proizvodnju kremastih proizvoda i čokoladne mase. Mlin ima namenu da potpuno homogenizuje masu kao i da mikro čestice svih kompinenti svede na što manju meru. Ova operacija vrši se pomoću čeličnih kuglica koje se nalaze u mlinu i mešača posebne konstrukcije.
 • Kuglični mlin homogenizator se izvodi u obliku osmice sa dva mešača što homogenizaciju čini izuzetno intenzivniom i samim tim proces kraćim.

  Čokolada  Kuglični mlin  Čokolada  Kuglice

Tehničke karakteristike
Cela konstrukcija mlina je izrađena od nerđajućeg čelika, koji je i predviđen za ovakve namene u konditorskoj industriji. Cevovod sa pratećom armaturom i zavojna pumpa su takođe izrađeni od nerđajućeg čelika.

Kapaciteti

 • 150 kg
 • 300 kg
 • 500 kg
 • 700 kg
 • 1000 kg