Tank za održavanje čokoladne mase

ElementiTank

 • Tank (konstrukcija)
 • Moto-reduktor sa mešačem
 • Grejanje vrućom vodom (iz sistema kupca ili preko grejača)
 • Vodjenje procesaAtestno-tehnička dokumentacija


Tehnički opis

 • Tank za održavanje mase ima zadatak da primi čokoladu iz procesa proizvodnje, da je održava na konstantnoj temperaturi i u određenom trenutku je transportuje dalje u sistem preko ventila i pumpe.
 • Pre istakanja iz tanka, čokolada se konstantno meša i održava se na tačno predviđenoj temperaturi. Ovaj se proces obavlja preko komandnog ormana. Temperatura je glavni parametar.

  Čokolada

Tehničke karakteristike

 • Cela konstrukcija tanka je izrađena od nerđajućeg čelika, koji je i predviđen za ovakve namene u konditorskoj industriji. Cevovod sa pratećom armaturom su takođe izrađeni od nerđajućeg čelika.
 • Medijum: Čokolada
 • Kapaciteti: od 250 kg do 12 000 kg
   

Slika